Srčane aritmije se mogu javiti ne samo u sklopu nekih kardiovaskularnih poremećaja kao što su genetska oboljenja jonskih kanala, anomalije sprovodnog sistema ili strukturne bolesti srca, već i kada ne postoji dokaz o postojanju nekog morfološkog supstrata. Odlučujuću ulogu u proceni sportiste sa aritmijama ima prisustvo oboljenja srca.

Procena sportista sa aritmijama bilo potvrđenim ili kod kojih postoji sumnja, uključuje anamnezu, traženje bilo kakavog znaka upotrebe duvana, alkohola, droga ili sredstava za doping. Za faktorima rizika ishemijske bolesti srca mora se tragati, naročito kod starijih sportista. Anamneza treba da ukaže na prethodna kardiovaskularna oboljenja i simptome kao što su palpitacije, presinkopa i sinkopa, neobjašnjiva slabost, bol u grudima ili dispneja. Kroz porodičnu anamnezu treba pitati o iznenadnoj srčanoj smrti (naročito kod mladih i u zrelom dobu) i/ili mogućim aritmogenim stanjima. Osnovni pregled takođe uključuje fizikalni pregled, EKG, test opterećenja, 24h Holter i ultrazvuk srca. U nekim slučajevima preporučljivo je uraditi krvnu sliku, hormone štitaste žlezde i elektrolitni sastav. Kada osnovni pregled ne pokaže aritmiju, treba razmotriti snimanje sa event Holterom, a svakako na kraju je indikovano elektrofiziološko ispitivanje kod paroksizama i/ili hemodinamske nestabilnosti.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.