Aritmogena displazija/kardiomiopatija desne komore (ARVD/C) je primarno oboljenje miokarda koje se histološki karakteriše zamenom normalnog tkiva desne komore fibrozno-masnim tkivom i klinički po život opasnim vertrikularnim tahiaritmija kod mladih osoba. Iznenadna srčana smrt može se javiti kod mladih sa ARVD/C tokom fizičke aktivnosti i ova bolest predstavlja najčešći uzrok smrti mladih sportista u Italiji.

Dijagnostika

Klinička dijagnoza ARVD/C bazirana je na kriterijumima koji su prethodno predloženi od strane ekspertske komisije.

Dvanaestokanalni EKG i Holter minitoring. EKG abnormalnosti se javljaju u preko 50% ovih pacijenata i prethode kliničkoj manifestaciji bolesti. Invertovan T talas u desnim prekordijalnim odvodima (V2 iV3), QRS kompleks duži od 110 ms (sa blokom desne grane), inkompletan blok desne grane i epsilon talas, izolovani PVC ili VT su najčešće promene u EKG-u (tipično sa blokom leve grane i vertikalnom osovinom).

Ehokardiografija i magnetna rezonanca srca. Kod pacijenata sa ARVD/C dilatacija desne komore sa smanjenom funkcijom DK, bez ili sa blagim smanjenjem LK dijagnostički su znaci bolesti. Međutim, na ranim stupnjevima bolesti prisutne su samo morfološke abnormalnosti DK, kao što su aneurizme, dilatacija ili istanjenje slobodnog zida DK. MR srca omogućava identifikaciju polja izmenjenog inteziteta signala što odgovara zameni normalnog tkiva slobodnog zida DK fibrozno-masnim tkivom. MR može biti odlučujuća za procenu abnormalnosti pokretljivosti zida. Uvećana šupljina DK udružena sa uvećanom šupljinom LK, može se naći kod vrhunskih sportista (pogotovo u disciplinama izdržljivosti, kao što je biciklizam, veslanje, kanu), ali u tim slučajevima zadebljanje zida desne komore je normalno i nema segmentalnih abnormalnosti pokretljivosti zida.

Preporuke

Videti tabelu 4.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.