Kateholaminergičku ventrikularnu tahikardiju karakteriše vežbanjem indukovana polimorfna ventrikularna tahikardija (najčešće bidirekcioni oblik) koji može da preraste u ventrikularnu fibrilaciju. Oboljenje je povezano sa mutacijama rijanodin receptora i kalcekvestrin gena što vodi nenormalnom kalcijumskom otpuštanju iz sarkoplazmatskog retikuluma. Za razliku od produženog QT sindroma i Brugada sindroma, ovo stanje nije udruženo sa promenama bazalnog EKG-a i ostaje neprepoznato ukoliko sportista ne prođe test opterećenja.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.