Pacijenti sa srčanim oboljenjem i ugrađenim PM mogu učestvovati samo u sportovima koji su u skladu sa ograničenjima za aritmije i postojećim srčanim oboljenjem. Sportistima sa PM i bez znakova srčanog oboljenja će biti dozvoljeno da učestvuju u sportovima sa malim kardiovaskularnim zahtevom, ukoliko je testom opterećenja i 24h Holter monitoringom pokazan odgovarajući porast srčane frekvencije tokom vežbanja i odsustvo značajnih aritmija. U svakom slučaju osobe sa PM bi trebalo da se uzdrže od sportova sa rizikom od udara tela, zbog mogućeg poremećaja elektrokatetera i kabla pejsing vodiča. Dalje treba pažljivo proceniti rizik od elektromagnetnih interferencija.

Preporuke

Vidi tabelu 9

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.