Perikarditis je inflamatorni proces na perikardu, koji takođe može zahvatiti subepikardijalne slojeve miokarda.

Dijagnostika

Klinička dijagnoza sportista sa suspektnim perikarditisom podrazumeva ličnu i porodičnu anamnezu, fizikalni pregled, EKG i ehokardiografiju.

Anamneza. Klinička slika obično počinje simptomima gornjeg respiratornog i gastrointestinalnog trakta, ali se prvo mogu javiti bol u grudima, umor, dispneja na napor. Simptomi takođe mogu biti neznatni uz prolaznu pojavu groznice.

Dvanaestokanalni EKG. Elektrokardiografske promene kod pacijenata sa perikarditisom obuhvataju širok spektar abnormalnosti, ali se najčešće javljaju promene ST segmenta i T talasa koje imitiraju ishemičnu bolest srca, kao i ventrikularne i supraventrikularne tahiaritmije.

Ehokardiografija. Sa pojavom simptoma javlja se i perikardni izliv sa pojačanom refleksijom i razmicanjem perikardnih listova.

Preporuke

Videti tabelu 4.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.