Infektivni endokarditis je intravaskularna, bakterijska infekcija, intrakardijalnih struktura, koje su u kontaktu sa krvlju, uključujući infekcije velikih intratorakalnih krvnih sudova. Rane promene se nalaze u obliku vegetacija promenljivih dimenzija, a potom i destrukcije, ulceracije i pojave abcesa. Povećana primena ehokardiografije i progresija u terapiji su doprineli poboljšanju prognoze u poslednjih nekoliko godina.

Pacijenti sa prethodnom istorijom infektivnih endokarditisa, pacijenti sa veštačkim srčanim zaliscima ili stečenim bolestima srčanih zalistaka su ocenjeni kao pacijenti sa visokim rizikom od pojave infektivnog endokarditisa i moraju primati antibiotsku profilaksu kada su izloženi riziku od infekcije u skladu sa ESC preporukama. Profilaksa se sprovodi pre stomatoloških, oralnih, respiratornih, ezofagealnih, gastrointestinalnih i genitourinarnih procedura. Higijena zuba je od velike važnosti u cilju prevencije infektivnog endokarditisa.

Opšte je pravilo da se izbegavaju sve sportske aktivnosti ukoliko postoji aktivna infekcija sa febrilnošću. Ponovo učešće u sportskim aktivnostima se razmatra kada je kompletno završen inflamatorni proces i sistematska primena profilaske bakterijskog endokarditisa se mora stalno održavati.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.