Ovo je fokalni automatski ventrikularni ritam sa srčanom frekvencom <100/min, uzrokovan pojačanjem komorskog automatizma, koja je favorizovana bradikardijom. U kliničkoj proceni su indikovani ehokardiografija, test opterećenja i 24h Holter monitoring.

Preporuke

Vidi tabelu 9.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.