Iznenadna srčana smrt kod sportista može biti uzrokovana urođenim defektom jonskih kanala srca, koje uključuju produžen QT sindrom, Brugada sindrom i kateholaminergičke polimorfne ventrikularne tahikardije.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.