Fascikularna ventrikularna tahikardija i automatska VT izlaznog trakta desne komore (RVOT-VT right ventricle outflow tract VT) su jasni entiteti koji nisu obično udruženi sa srčanim oboljenjem, hemodinamski se dobro podnose i imaju benignu prognozu. Obe VT su obično indikovane fizičkom aktivnošću. Fascikularni VT potiče od distalnih ogranaka leve zadnje grane snopa u donjim partijama interventrikularnog septuma, karakteristično je paroksizmalna i udružena sa QRS konfiguracijom tipa RBBB i osovinom koja skreće u levo. RVOT-VT potiče iz automatskog fokusa u RVOT, bilo da je paroksizmalna ili repetitivna (takozvana “repetitivna monomorfna VT”) i prisutna sa konfiguracijom QRS tipa LBBB i osovinom koja skreće u desno. Klinička procena uključuje ehokardiografiju, test opterćenja, i 24h Holter monitoring se preporučuje da bi se isključilo prisustvo srčanog oboljenja i analizirale VT karakteristike, zbog prelaznih formi između idiopatske RVOT-VT i opisane ARVD. Jedna elektrofiziološka studija bi bila neophodna zbog diferencijalne dijagnoze između VT uzrokovane ARVC (vidi kardiomiopatije) i supraventrikularne tahikardije sa aberentnim provođenjem.

Kateter ablacija je razumno terapijsko rešenje za ove dve VT, sa visokom stopom uspešnosti i nekoliko komplikacija, i sportiste treba savetovati u potpunosti za ovu terapijsku opciju. Kada je kateter ablacija odbijena ili nije moguća, rizik mora biti procenjen na osnovu prisustva srčanog oboljenja, RR intervala VT i prisustva simptoma, kao što su vrtoglavica, presinkopa i sinkopa.

Preporuke

Vidi tabelu 9.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.