Brugada sindrom je genetsko oboljenje sa karakterističnim EKG zapisom u prednjim prekordijalnim odvodima V1-V3, npr. elevacija ST segmenta >2 mm , “tipa zaliva” (bilo da je nastao spontano ili pod dejstvom farmakoloških blokatora natrijumskih kanala) udružen sa posledicama aritmije (sinkopom, srčanim zastojem). Mutacija gena za srčani Na kanal (SCN5A) je registrovana u preko 30% slučajeva. Ovaj sindrom je udružen sa rizikom od ISS uzrokovan malignim ventrikularnim aritmijama (sustained VT, VF), koji se obično dešava tokom odmora i noću, kao posledica povećanja vagusne stimulacije i/ili opadanja aktivnosti simpatikusa. Povećanje tonusa vagusa kao posledica dugotrajnog treniranja može eventualno da poveća sklonost sportista sa Brugada sindromom da dožive iznenadnu srčanu smrt u mirovanju, tokom sna, ili tokom oporavka nakon vežbanja. Zbog toga iako ne postoji povezanost između aritmija i vežbanja, osobe sa definitivnom dijagnozom Brugada sindroma treba da se uzdrže od takmičarskog sporta. Još uvek je nesigurno da li zdravi nosioci gena za Brugada sindrom bez fenotipske ekspresije treba da se uzdrže od učestvovanja u sportu.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.