Dilatativna kardiomiopatija (DCM) je oboljenje miokarda koje se karakteriše dilatacijom leve komore i oslabljenom sistolnom funkcijom. DCM podrazumeva oboljenja koja su naslednog ili genetskog porekla, ili su posledica infekcije, inflamacije, izloženosti toksičnim supstancama, metaboličkim poremećajima ili su pak idopatske Ne tako često DCM može biti uzrok iznenadne srčane smrti mladih koji se bave sportom.

Dijagnoza

Klinička evaluacija sportista sa sumnjom na DCM podrazumevaju ličnu i porodničnu anamnezu, fizikalni pregled, EKG, ehokardiografiju i Holter monitorning.

Test opterećenja i 24-h Holter monitorning. Kod mladih osoba sa DCM, fizičke sposobnosti mogu biti neznatno umanjene i u ranoj fazi bolesti često se javljaju aritmije, i to supraventrikularne i ventrikularne tahiaritmije, kao i poremećaji sprovođenja.

Ekokardiografija. Šupljina leve komore je često disproporcionalno uvećana u odnosu na zid LK koji može biti normalan ili blago zadebljan. Oblik leve komore postaje sferičan; mitralni analusi uvećani sa posledičnim izvrtanjem zalastaka i valvularnom regurgitacijom. Sistolna funkcija je smanjena (ejekciona frakcija <50%), prisutne su segmentalne abnormalnosti pokretljivosti zida i udarni volumen je često smanjen. Razlikovanje fiziološkog uvećanja LK koji je prisutan kod velikog procenta utreniranih spotrista, najčešće uvećanim u aerobnim disciplinama (biciklizam, veslanje, trčanje na duge staze), zasnovano je na prisustvu normalne sistolne funkcije LK, odsustvu segmentalnih abnormalnosti kinetike zida, i normalnom dijastolnom punjenju LK (procenjeno doplerom i tkivnim doplerom). U graničnim slučajevima ejekcione frakcije (> 50%, <60%) korisno je proceniti funkciju LK tokom napora (ehokardiografijom ili radionuklidnim imaging metodama). Odsustvo značajnog poboljšanja sistolne funkcije pri maksimalnom naporu, govori u prilog patološke dilatacije LK.

Preporuke

Videti tabelu 4.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.