Kateter ablacija fokalnih i reentry tahiaritmija je postala terapijska strategija sa visokom stopom uspeha (>95%) i minimalnim rizikom od neželjenih efekata (<1%) 96,97. Letalne komplikacije su retke (<1%) i obično se dešavaju kada je neophodna ablacija u levom srcu. AV blok se retko javlja (<1%) i ograničen je na ablaciju AV nodalne reentrant tahikardije i sporednih puteva prednjeg dela septuma.

Kod sportista se indikacije za kateter ablaciju razlikuju u odnosu na opštu populaciju, jer cilj procedure nije samo da ukloni simptome već i da dozvoli povratak takmičarskim sportskim aktivnostima. Kada se isključe srčane abnormalnosti koje su per se odgovorne za diskvalifikaciju, kateter ablacija se preporučuje sportistima u sledećim situacijama:

  1. WPW sindrom, bilo da je simptomatski ili asimptomatski, sa elektrofiziološkom evidencijom anterogradne refraktornosti AV sporednog puta;
  2. supraventrikularna reentry tahikardija, bilo paroksizmalna (česte i dugačke epizode sa srčanom frekvencom iznad maksimalne prema godinama) ili nezaustavljive i ponavljajuće (sa izuzetkom epizoda sa sporom srčanom frekvencijom)
  3. tipični atrijalni flater, bilo da je čest ili ne
  4. simptomatska fascikularna ventrikularna tahikardija ili RV izlazna ventrikularna tahikardija

Tri meseca nakon uspešne kateter ablacije se mogu vratiti takmičarskom sportu, ukoliko je pokazano da nemaju znake ventrikularne preekscitacije u slučaju WPW i da su bez simptoma i bez ponovnih tahikardija. Ponovljena elektrofiziološka procena može biti zahtevana u odabranim slučajevima kada se smatra da je ishod procedure neizvestan.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.