Nakon uspešno realizovanog prvog praktičnog kursa ergometrije i ergospirometrije, održaće se drugi kurs tokom sedam nedelja od 13.11.2020. do 25.12.2020, ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvoljavala.