Ovaj kurs obuhvata trening u izvođenju testa fizičkim opterećenjem, metode koja predstavlja primarni nivo u dijagnostici koronarne bolesti.

Kurs će obuhvatiti sledeće teme:

  • Patofiziološke osnove: koronarna cirkulacija i koronarna bolest (2 casa)
  • Pretest verovatnoća postojanja koronarne bolesti i karakteristike anginoznog bola, dijagnostički pojmovi (1 cas)
  • Indikacije i kontraindikacije za izvođenje testa (1 cas)
  • Tumačenje rezultata testa: dijagnostički problemi i zamke (1 cas)

Dijagnostički i prognostički značaj testa (1 cas)

Preporuke za izvođenje testa fizičkim opterećenjem (1 cas)

Kurs će se sastojati od predavanja po navedenim temama i od praktične nastave, tokom koje će polaznik posle edukacije sa mentorom u vidu 10 izvedenih testova, morati da samostalno uz superviziju mentora izvede 30 dijagnostičkih testova.

Kurs je namenjen doktorima specijalistima i na specijalizaciji iz interne medicine i kardiologije.

Na kraju kursa svi polaznici će dobiti sertifikat o obucnosti za izvodjenje stresne ehokardiografije.