Maligna VT uključuje sustained ventrikularnu tahikardiju, polimorfnu ventrikularnu tahikardiju, torsades de pointes i ventrikularnu fibrilaciju. Ove VT su udružene sa hemodinamskim slabljenjem i mogu dovesti do srčanog zastoja. IBS je najčešći uzrok malignih VT kod odraslih; dok je kod mladih zabeležen spektar patoloških stanja uključujući HCM, ARVC i kongenitalne anomalije koronarnih arterija. Oboleli zahtevaju potpunu kliničku procenu i terapijske mogućnosti za prevenciju ISS, poput implantibilnog kardioverter defibrilatora (ICD). Za sportiste sa dokumentovanim malignim VT takmičarski sportovi su kontraindikovani. Mogući izuzetak čini ventrikularna aritmija koja se dešava u kontekstu akutne i prolazne lezije miokarda, kao što je miokarditis, komocija srca i akutno sniženje elektrolita, kada je dokazano da se uzrok u potpunosti povlači.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.