Miokarditis je inflamatorna bolest srčanog mišića, sa histološkim promenama, kao što su degeneracija i nekroza miocita neishemičnog porekla, udružena sa inflamatornom infiltracijom.

Dijagnostika

Klinička dijagnoza sportista sa suspektnim miokarditisom podrazumeva ličnu i porodičnu anamnezu, fizikalni pregled, EKG i ehokardiografiju. Dodatni testovi (kao što je 24-h EKG monitoring) se preporučuju u specifičnim slučajevima.

Anamneza. Klinička slika obično počinje simptomima gornjeg respiratornog i gastrointestinalnog trakta, ali se mogu javiti i palpitacije, umor, dispneja na napor i sinkopa. Simptomi slični gripu ili epidemiološke okolnosti koje se odnose na ovu virusnu infekciju, govore u prilog početku oboljenja srca.

Dvanaestokanalni EKG. Elektrokardiografske promene su česte i/ili kompleksne ventrikularne i/ili supraventrikularne aritmije, promene ST segmenta (često depresija, ređe elevacija), inverzija T talasa i ponekad blok leve grane ili AV blok.

Ehokardiografija. Globalno uvećanje LK i njena disfunkcija se mogu naći u nekim slučajevima; međutim, lokalizacija abnormalnosti pokretljivosti zida (obično apeksa), blago uvećana šupljina LK i granična depresija sistolne funkcije su vrlo česti. Može biti prisutan i oskudan perikardni izliv udružen sa povećanom refleksijom perikardnih zalistaka.

Histologija. Biopsija nije česta i rutinska dijagnostička procedura i izvodi se samo u određenim slučajevima, u terapijske ili pravne svrhe.

Preporuke

Videti tabelu 4.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.