Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija može biti izazvana nodalnom reentry tahikardijom (AVNRT), ortodromnom AV reentry tahikardijom usled postojanja akcesornog puta ili ektopičnom pretkomorskom tahikardijom. AVNRT je najčešća od svih recipročnih tahikardija u opštoj populaciji, uključujući i sportiste. Iako se najčešće pojavljuje u trećoj i četvrtoj deceniji života, češće kod žena, ova paroksizmalna aritmija može biti registrovana u bilo kom životnom dobu. Aritmija je izazvana reentry mehanizmom koji uključuje AV čvor, perinodalni deo pretkomore, spori i brzi put (koji povezuju AV čvor sa pretkomorom). Odgovarajuće ispitvanje sportiste sa AVNRT uključuje anamnezu sa posebnim osvrtom na karakteristike početka aritmije i simptome tokom tahikardije. Elektrofiziološko ispitivanje se preporučuje i ima za cilj da utvrdi reentry mehanizam.

Kateter ablacija postala je metoda izbora u lečenju, posebno kod sportista, jer je upotreba antiaritmijskih lekova doživotna, sa ograničenim uspehom. Ablacija sporog AV puta je elektivna procedura, koja može biti sprovedena sa uspehom od preko 95% i stopom komplikacija (trajni AV blok) 1-2% u centrima sa iskustvom. U određenim slučajevima sa povećanim rizikom za razvoj kompletnog AV bloka krio-ablacija može biti metoda izbora.

AVRT preko skrivenog akcesornog puta je zasnovana na klasičnom elektrofiziološkom mehanizmu -akcesorni put je sposoban da sprovodi samo u retrogradnom smeru (skriveni put). Stoga, ne postoji mogućnost registrovanja akcesornog puta na standardnom EKG u sinusnom ritmu. Takođe, za AVRT preko skrivenog puta, kateter ablacija je terapija izbora.

Preporuke

Vidi Tabelu 9.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.