Uvod

Postignuti konsenzus među ekspertima odnosi se na učestvovanje u takmičarskom sportu pojedinaca sa kardiovaskularnom bolesti i baziran je na kliničkom opažanju, mišljenju potvrđenom naučnim dokazima1 da sportisti sa osnovnom kardiovaskularnom bolesti (čak i klinički tihom) imaju povećan rizik od iznenadne srčane smrti ili pojave kliničkog pogoršanja bolesti u poređenju sa drugim zdravim pojedincima zbog inteziteta njihovog redovnog treninga i učestvovanja u sportu. Shodno tome, cilj ovih novih smernica je da obezbedi pomoć svim lekarima u postupku evaluacije sportista sa kardiovaskularnim bolestima i da im pomogne u savetovanju u kojim bi sportskim aktivnostima mogli da učestvuju. Ove preporuke se prave pod predpostavkom da je kardiološka dijagnoza prethodno ustanovljena, tako da pitanja vezana za dijagnozu kardiovaskularnih bolesti nisu u delukrugu ovog dokumenta.

Cilj preporuka

Ciljna grupa ovih preporuka su sportisti koji se takmiče, a predstavljeni su kao pojedinci, od juniorskog do odraslog uzrasta, angažovani u amaterskom ili profesionalnom sportu, koji redovno treniraju i učestvuju u sportskim takmičenjima. Zvanična sportska takmičenja (lokalna, regionalna, nacionalna ili međunarodna) se definišu kao organizovana timska i pojedinačna sportska dešavanja, prepoznata od strane sportskih asocijacija, koja zahtevaju visoki stepen sportske sposobnosti, veštine i dostignuća. Karakteristika takmičarskog sporta, nevezano za nivo rezultata i dostignuća jeste snažan nagon učesnika da se maksimalno fizički angažuju do svojih granica i poboljšaju svoje sposobnosti.

Naše interesovanje za takmičarski sport diktirano je činjenicom da sportisti koji se takmiče (posebno elitnog i profesionalnog nivoa) predstavljaju poseban deo drušva, ne samo zbog svojih vandrednih sposobnosti, nego i zbog značajnog ekonomskog interesa, kao i zbog stalnog pritiska kome su izloženi od strane sponzora, sportskih asocijacija i medija.

Suprotno tome, ove smernice se ne odnose na pojedince koji učestvuju u raznim rekreativnim sportskim aktivnostima koje su umerenog ili većeg inteziteta, redovne ili neredovne, koje ne zahtevaju stalne treninge i postizanje rezultata što je dominantna karakteristika takmičarskog sporta.

Priroda preporuka

Postojeće preporuke predstavljaju konsenzus u formi dokumenta ustanovljenog na međunarodnom panelu eksperata u okviru Evropskog udruženja kardiologa, uključujući eksperte kardiologe, koji imaju iskustva u fiziologiji vežbanja i sporta, sportskoj medicini, kao i kliničkoj kardiologiji. Aktuelne smernice su zasnovane na objavljenim naučnim dokazima i na ličnom iskustvu i zaključcima eksperata.

Uzimajući u obzir nedostatak naučnih istraživanja kada je u pitanju efekat fizičke aktivnosti na patofiziologiju i klinički tok nekih kardiovaskularnih bolesti, na panelu su istaknute poteškoće vezane za formulisanje proizvoljnih preporuka, pogotovo za kardiovaskularne bolesti kod kojih su naučni dokazi nedosledni. Prema tome potreban je oprez u primeni postojećeg dokumenta i poseban napor je potreban za usaglašavanje preciznog saveta za svaki individualni slučaj. Cilj ovog dokumenta i konsenzusa je da se formulišu indikacije koje predstavljaju ravnotežu između rizika i koristi od učestvovanja u takmičarskom sportu, a ne idu samo u pravcu ograničenja sportskih aktivnosti koje bi dovele do povećanog rizika. Ove aktuelne preporuke prema tome predstavljaju praktični dokument, za pacijenate koji se bave takmičarskim sportom, a imaju kardiovaskularne bolesti. Na kraju ove preporuke treba shvatiti kao novi pogled na problem. Konsenzus je zasnovan na oskudnim naučnim dokazima koji povezuju rizik od iznenadne smrti ili progresiju bolesti kod KV stanja na koje sport može da utiče, a više se informacija očekuje kada se primeni predtakmičarski skrining program širom evropskih zemalja. Zbog toga će preporuke u okviru ovog dokumenta biti ažurirane kada se napravi veća baza podataka o kardiovaskularnim bolestima koje se povezuju sa sportskim aktivnostima.

Primena preporuka u evropskim zemljama

U ovom trenutku postoji velika heterogenost (ili nedostatak) pravila unutar evropskih zemalja, osim nekoliko zemalja koje zahtevaju redovne medicinske preglede sportista koji se takmiče, kao i pojedinaca sa kardiovaskularnim bolestima. Te zemlje imaju primenjene preporuke i to u formi standarda u okviru medicinske zaštite.

Ovaj panel upućuje na potrebu postojanja zajedničkog protokola za evaluaciju i rešavanje slučajeva sportista koji se takmiče, a imaju KV bolesti, uzimajući u obzir neograničene mogućnosti sportista da putuju u okviru EU. Primena jedinstvenog i odgovarajućeg konsenzusa biće od relevantnog medicinskog i pravnog značaja za lekare od kojih se očekuje da pregledaju sportiste sa KV bolestima u različitim evropskim zemljama.

U nedostatku obavezujućih zahteva, koje su ustanovljeni zakonom, ovaj panel izdaje preporuke koje će predstavljati standard medicinske zaštite na polju evaluacije sportista sa kardiovaskularnim bolestima angažovanih u takmičarskim sportovima. Sprovođenje ovih preporuka će smanjti troškove medicinske zaštite i omogućiti povećanje bezbednosti sportskih aktivnosti i smanjti obim pravnih nedoumica koje se nameću u nedostatku pravila. Ovaj zajednički konsenzus predlaže primenu sadašnjih preporuka u raznim evropskim zemljama imajući u vidu različita pravna i kulturološka okruženja, što je moguće kroz pravna akta i kroz podršku nacionalnih naučnih i sportskih organizacija.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.