Sinkope karakteriše iznenadni i trenutni gubitak svesti. Sinkope mogu biti neurokardiogene (vazo vagalne, sinokarotidne, pod uticajem faktora sredine ili situacione), ortostatske ili srčanog porekla (bilo aritmogene ili strukturne) ili uzrokovane primarno disfunkcijom protoka krvi kroz mozak. Kod mladih sinkope su najčešće neurokardiogene i čini se da imaju prihvatljivu prognozu.

Procena sportiste sa sinkopom treba da napravi razliku od drugih sličnih stanja koja dovode do gubitka svesti (epilepsija, tranzitorni ishemijski atak, drop atak, hipoglikemija) i proceni prisustvo srčanog oboljenja. Inicijalna procena uključuje anamnezu (usmerenu na jasan opis sinkope), fizikalni pregled sa vrednostima krvnog pritiska u ležećem i standardnom položaju i EKG. 24h Holter monitoring je neophodan pri sumnji da je uzrok sinkope aritmija, test opterećenja je potreban ukoliko je sinkopa povezana sa vežbanjem, kao i kod osoba sa suspektnim IBS. Tilt test (head-up tilt test) je potreban da potvrdi neurokardiogeno poreklo sinkope (iako je ovaj test manje specifičnosti kod sportista nego u opštoj populaciji). Jedna elektrofiziološka studija je ukazala da sinkopa udružena sa palpitacijma verovatno jeste odraz paroksizmalne tahikardije.

Preporuke

Vidi tabela 9.

Sportistima sa neurokardiogenom sinkopom, uzdržavanje od sporta sa unutrašnjim rizikom (Tabela 1) je određeno upozorenjem da bilo koji prolazni gubitak svesti može prouzrokovati različite efekte na njih i na ljude u njihovoj neposrednoj blizini. Kod sportista sa sinkopom aritmogenog ili mehaničkog porekla preporuke će se u mnogome razlikovati u zavisnosti od vrste aritmije i/ili udruženog kardiovaskularnog stanja.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.