UVOD

Stres testovi predstavljaju veoma značajno dijagnostičko i prognostičko sredstvo u proceni kardiopulmonalnog sistema. Zbog široke patofioziološke osnove za primenu testova, oni su tokom poslednjih 20 godina doživeli veliki napredak. Tako je od najčešće primenjivanog elektrokardiografskog testa fizičkim opterećenjem došlo do razvoja kombinovanih testova sa primenom analize gasova (kardiopulmonalni test) ili vizuelizacionih metoda. Pored toga uvedeni su i farmakološki testovi za osobe koje ne mogu da izvedu test fizičkim opterećenjem, kao i za jasniju procenu vijabilnosti miokarda ili značajnosti valvularnih mana.

Ovaj priručnik je upravo nastao s ciljem da promoviše pravilnu primena stres testova zasnovanu na važećim preporukama i kliničkom rasuđivanju, tako da interpretacija rezultata testova bude uniformna u što većem broju laboratorija. Predstavljeni su različiti modaliteti i protokoli za testiranje u zavisnosti od indikacija, kao i njihovo značenje u dijagnozi, stratifikaciji i prognozi srčanih oboljenja. Takođe, posebna poglavlja su posvećena testiranju zdravih osoba i sportista, kao i supstancama koje utiču na izvođenje testa i opšte sposobnosti, što predstavlja nov pristup i nov kvalitet, jer zahteva zaista široko znanje. Zbog toga ovaj priručnik čitaoca upoznaje s normalnim fiziološkim odgovorom na fizičko opterećenje, a zatim i sa patološkim stanjima koja utiču na rezultat testa, a samo testiranje je objašnjeno detaljno, od pripreme pacijenata do vođenja testa i razloga za prekid testa. Jasno su naznačeni dijagnostički kriterijumi za procenu različitih stanja (ishemija miokarda, srčana insuficijencija, aerobna sposobnost za bavljenje sportom). Značajna pažnja posvećena je pravilnoj interpretaciji dobijenih rezultata testova i zamkama koje mogu da dovedu do pogrešnih tumačenja.

Međutim, posebnu vrednost ove knjige predstavlja iskustvo autora, koji se već 28 godina (1986-2014) u svakodnevnoj praksi bave problematikom stres testiranja, što je prikazano na Grafikonu 1.

Grafikon 1: Broj stres testova urađenih na Klinici za kardiologiju KCS u periodu 1986-2014.

TFO+/-EHO – test opterećenjem sa ili bez ehokardiografije; CPET – kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem; Dob+/-ATro – dobutaminski test sa ili bez atropina; Dob viabil – dobutaminski test vijabilnosti miokarda; Dip+/-TFO – dipiridamolski test s fizičkim opterećenjem; Dip+/-Atro – dipiridamolski test sa ili bez atropina; DipDob – dipiridamolsko-dobutaminski test; Ad+/-Atro – adenozinski test sa ili bez atropina.

Mnoge testove su upravo pisci ove knjige uveli u kliničku praksu Srbije, a za neke testove predstavljaju refrentne doktore na svetskom nivou. Učestvovanje u različitim projektima i saradnja s matičnim udruženjima u oblastima kardiologije, invazivne i preventivne kardiologije, kao i svim asocijacijama u oblastima sportske medicine predstavlja dokaz dostignutih standarda. Razlog da knjiga bude objavljena pod pokroviteljstvom Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije jeste pre svega intenzivan razvoj ove oblasti, koja je omogućila autorima da shvate kako se organizam ponaša u najekstremnijim uslovima testiranja elitnih sportista, ali i velikog broja rekreativaca. Test maksimalnim opterećenjem je postao rutina, pa se tako nadamo da će i knjiga Stres test postati nezaobilazno štivo za sve one koji žele da rutinski sprovode stres testiranje.

Ivana Nedeljković

Cena knjige je 1000 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Knjiga se može kupiti u ordinaciji Vita Maxima