Supraventrikularne aritmije mogu biti udružene sa simptomima kao što su palpitacije, umor, nelagodnost u grudima ili se mogu manifestovati dispnejom, blagom nesvesticom, ili sinkopom. Pacijente treba savetovati da urade EKG tokom aritmije, što može razjasniti dijagnozu. 24h Holter monitoring je indikovan u ovim slučajevima. Elektrofizološko ispitivanje je indikovano kod pacijenata sa paroksizmalnim palpitacijama kada kateter ablacija može predstavljati terapijsko rešenje za uklanjanje aritmija.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.