Poštovane koleginice i kolege,

Četvrti kurs ergospirometrije je planiran za maj 2022. u trajanju od pet nedelja. Radi efikasnije organizacije, molimo da se putem ovog linka prijavite i bićete kontaktirani blagovremeno radi dogovora. Za sva ostala pitanja možete se obratiti sekretaru USKS dr Ivanu Nikoliću na telefon 063/8420579 ili putem mejla Udruženja.