Poštovane koleginice i kolege,

Peti kurs ergospirometrije je planiran 09.09.2022. u trajanju od pet nedelja. Radi efikasnije organizacije, molimo Vas da popunite upitnik ispod ovog teksta i bićete kontaktirani blagovremeno radi dogovora. Za sva ostala pitanja možete se obratiti sekretaru USKS dr Ivanu Nikoliću na telefon 063/8420579 ili putem mejla Udruženja.