U većini slučajeva, stenoza trikuspidalnog zaliska je posledica preležane reumatske groznice i povezana je sa mitralnom stenozom. U slučaju postojanja mitralne stenoze i trikuspidalne stenoze, pacijenta treba procenjivati sa aspekta prisustva mitralne stenoze. Izolovana trikuspidalna stenoza je retka. Ako je pacijent bez simptoma (vrtoglavica, slabost, dispneja, periferni edemi) moguće je dozvoliti učestvovanje u takmičarskim sportovima.

Preporuke

Videti u tabeli 3.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.