Da li lekar koji utvrđuje da li sportista sa KV bolešću može učestvovati u takmičarskim sportovima ima konačnu reč? Suprotno tome da li sportista sa KV bolešću može potpisati pristanak i potom učestvovati u riskantnim i po život opasnim sportskim aktivnostima? Pojedinac sa KV bolesti ne može imati adekvatno nezavisno rasuđivanje u proceni rizika vezanih za karijeru u takmičarskim sportovima. Prema ovom panelu eksperata se usvaja mišljenje da doktor koji pregleda sportiste ima etičku, medicinsku i pravnu obavezu da iscrpno informiše sportiste o rizicima koji se pojavljuju u takmičarskom sportu i u slučaju pojave visokog KV rizika lekar je odgovoran za konačan zaključak u cilju sprečavanja neželjenih događaja ili smanjenja rizika za progresiju bolesti. Najvažniji zadatak lekara je zaštita zdravlja sportiste, bez obzira na očekivanja i ekonomske troškove sponzora ili sportske federacije, koja se oslanjaju na aktivnost sportiste u takmičarskim sportovima. Prema tome ove preporuke imaju nameru da održe mišljenje lekara u teškim slučajevima i da pruže medicinsku zaštitu sportisti od neopravdanih rizika vezanih za sportsku aktivnost.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.