VES su čest nalaz u sportskoj populaciji. Glavni činilac u određivanju prognoze i preporuka za bavljenje sportom je prisustvo srčanog oboljenja. Na nesreću velika randomizirana klinička ispitivanja sportista sa VES su retka. Dostupne studije predlažu da VES u odsustvu kardiovaskularnih bolesti nisu povezane sa povećanim rizikom od malignih ventrikularnih aritmija i predviđaju dobar ishod. VES takođe može biti inicijalna i jedinstvena manifestacija klinički nemog aritmogenog stanja sa rizikom od ISS kao što su (ARVC, HCM, miokarditis); zbog toga sportisti sa VES zahtevaju pažljivu dijagnozu koja uključuje anamnezu, fizikalni pregled, ehokardiografiju, test opterećenja i 24 h Holter monitoring. Porodična anamneza je relevantna za isključivanje juvenilne ISS ili familijarnog aritmogenog srčanog stanja, kao i prisustvo simptoma poput palpitacija ili sinkope, naročito tokom iscrpljenosti. Za sportiste sa suspektnim srčanim oboljenjem, dalje testiranje (poput MRI, koronarografije, endomiokardne biopsije) može se zahtevati individualno da bi se razjasnilo postojeće oboljenje i primenila ispravna terapija. Kod odabranih slučajeva može biti korisna ponovna procena nakon 3-6 meseci bez treniranja.

Preporuke

Vidi tabelu 9.

Ukoliko želite da vidite preporuke molimo Vas da se učlanite u USKS da biste mogli besplatno da pristupite našim izdanjima.