Opšti podaci

  Podaci o zaposlenju

  DANE

  LičnoSponzor

  Kotizacija: 15.000,00 RSD

  DANE

  1/12/1

  Saglasan/saglasna sam da se gore navedeni podaci prikupljaju, obradjuju i koriste od strane Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu, u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja, kao i da se podaci koji nose oznaku * mogu objaviti i biti javno dostupni na internet stranici Udruženja, a da se ostali podaci koriste u statističke svrhe.  Izjavljujem da sam upoznat/a sa pravom da izvršim uvid u bazu podataka i da dobijem obaveštenje o načinu korišćenja ličnih podataka. Ova saglasnost podrazumeva da odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne važe za obradu mojih podataka za vreme trajanja mog članstva u Udruženju kardiologa Srbije.

  Ovim izjavljujem da želim da postanem član Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije.